Úvodní strana » Informace » Další důležité informace » Řád Letní taneční školy

Řád Letní taneční školy

Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení a v případě potřeby do zdravotnického zařízení dopraveno osobním automobilem.

Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici) souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.

Souhlasím se storno podmínkami uvedenými na webu Letní taneční školy http://letnitanecniskola.cz/informace/1936-storno-podminky-a-pojisteni.html.

Jako zákonný zástupce přebírám hmotnou odpovědnost za škodu způsobenou mým dítětem.

Jsem srozuměn a souhlasím, že pro každého účastníka Letní taneční školy (LTŠ) platí, že

  • se bude řídit pokyny hlavního vedoucího, vedoucího skupiny, taneční lektora, zdravotníka, nebo kterékoli jiné dospělé osoby zajišťující personálně LTŠ,
  • se bez vědomí a svolení některé z výše uvedených osob nesmí vzdálit z areálu LTŠ a bez souhlasu vedoucího se nesmí samovolně vzdálit z místa činnosti své skupiny,
  • dodržuje řád LTŠ a režim dne,
  • v době nočního klidu (od večerky do budíčku) musí být ve svém pokoji, bungalovu, či chatce,
  • se bude ke všem účastníkům LTŠ chovat přátelsky, fyzické či psychické útoky (šikana) směrem k ostatním účastníkům nebudou tolerovány,
  • je povinen udržovat místo svého ubytování i všechny ostatní prostory LTŠ v čistotě,
  • nahlásí každý úraz, klíště, či jakékoli zdravotní problémy svému vedoucímu, nebo zdravotníkovi,
  • nepoškozuje úmyslně zařízení LTŠ, ubytovací zařízení, zapůjčené hry, sportovní náčiní apod., případnou škodu je povinen uhradit,
  • si bude hlídat své cenné věci (mobil, fotoaparát, notebook, přívěšky apod. - tyto cenné věci se nedoporučuje na LTŠ vozit), za případnou ztrátu nenesou vedení LTŠ ani provozovatel areálu žádnou zodpovědnost,
  • dodržuje přísný zákaz kouření, pití alkoholu i užívání jiných omamných a návykových látek po celou dobu LTŠ.
 
© 2018 Řád Letní taneční školy | Informace Letní taneční škola, taneční tábor, InDance :::|::: - Všechna práva vyhrazena.
Voltage Multimedia Studio